Những điều cần biết khi lái xe ở Hoa Kỳ

Tìm Việc Làm Nail Nhà Hàng Tại Mỹ

Tìm Việc Làm Nail Nhà Hàng Tại Mỹ

Những điều cần biết khi lái xe ở Hoa Kỳ

Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây

Những điều cần biết khi lái xe ở Hoa Kỳ

Luật giao thông ở Hoa Kỳ được quy định tại cấp liên bang, tuy nhiên, nhiều quy tắc cụ thể còn phụ thuộc vào từng bang và thành phố.

Khi người Việt Nam mới qua Mỹ và có ý định lái xe, việc hiểu rõ luật giao thông ở Hoa Kỳ là rất quan trọng. Dưới đây là một số điều cơ bản cần biết:

 • Pháp Luật Điều Khiển Xe:

Bằng Lái Xe: Để lái xe ở Hoa Kỳ, bạn cần có bằng lái xe địa phương, thường được gọi là "driver's license." Bạn cần đăng ký và thi lấy bằng lái ở DMV (Department of Motor Vehicles) tại bang hoặc thành phố bạn sống.

Quy Tắc Cơ Bản:

Lưu ý rằng xe chạy bên phải đường.

Tuân thủ tốc độ giới hạn được quy định.

Đeo dây an toàn và yêu cầu mọi người trên xe cũng phải đeo dây an toàn.

 • Biển Báo Giao Thông:

Cần biết và hiểu ý nghĩa của các biển báo giao thông. Các biển báo cung cấp thông tin quan trọng về tốc độ, đường cấm, đường ưu tiên, và các hướng đi.

 • Quy Tắc Điều Khiển Tại Giao Lộ:

Stop Signs và Traffic Lights: Tuân thủ tất cả các biển Stop và đèn tín hiệu giao thông. Nếu có biển Stop, bạn cần dừng hoàn toàn trước khi tiếp tục đi.

Right of Way: Hiểu rõ quy tắc quyền đường, đặc biệt là ưu tiên cho xe từ bên phải. Nếu có giao lộ không có đèn tín hiệu, người nào đến trước sẽ Khi người Việt Nam mới qua Mỹ và có ý định lái xe, việc hiểu rõ luật giao thông ở Hoa Kỳ là rất quan trọng. Dưới đây là một số điều cơ bản cần biết:

 • Pháp Luật Điều Khiển Xe:

  • Bằng Lái Xe: Để lái xe ở Hoa Kỳ, bạn cần có bằng lái xe địa phương, thường được gọi là "driver's license." Bạn cần đăng ký và thi lấy bằng lái ở DMV (Department of Motor Vehicles) tại bang hoặc thành phố bạn sống.

  • Quy Tắc Cơ Bản:

   • Lưu ý rằng xe chạy bên phải đường.

   • Tuân thủ tốc độ giới hạn được quy định.

   • Đeo dây an toàn và yêu cầu mọi người trên xe cũng phải đeo dây an toàn.

 • Biển Báo Giao Thông:

  • Cần biết và hiểu ý nghĩa của các biển báo giao thông. Các biển báo cung cấp thông tin quan trọng về tốc độ, đường cấm, đường ưu tiên, và các hướng đi.

 • Quy Tắc Điều Khiển Tại Giao Lộ:

  • Stop Signs và Traffic Lights: Tuân thủ tất cả các biển Stop và đèn tín hiệu giao thông. Nếu có biển Stop, bạn cần dừng hoàn toàn trước khi tiếp tục đi.

  • Right of Way: Hiểu rõ quy tắc quyền đường, đặc biệt là ưu tiên cho xe từ bên phải. Nếu có giao lộ không có đèn tín hiệu, người nào đến trước sẽ có quyền đi trước.

 • Chấp Hành Luật Alkohol:

  • Drinking and Driving: Hoàn toàn cấm lái xe khi bạn đã uống rượu hoặc sử dụng các chất kích thích khác. Luật lệ rất nghiêm ngặt với việc lái xe dưới tác động của chất cồn.

 • An Toàn Trên Đường:

  • Dùng Điện Thoại Di Động: Nhiều bang có luật cấm việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe mà không sử dụng thiết bị không dây (hands-free).

  • Dừng Xe và Bãi Đậu Xe: Luôn dừng xe ở nơi an toàn và hợp lệ. Tuân thủ các quy tắc về bãi đậu xe, tránh đậu xe ở những nơi cấm và tôn trọng các vị trí dành cho người khuyết tật.

Nhớ rằng luật giao thông có thể thay đổi tùy thuộc vào từng bang và thành phố, nên quan trọng nhất là đọc và hiểu rõ luật lệ cụ thể tại địa phương bạn sống. Đồng thời, việc tham gia các khóa học lái xe và ôn tập kiến thức về luật giao thông là rất quan trọng để an toàn khi tham gia giao thông ở Hoa Kỳ.

 

Drinking and Driving: Hoàn toàn cấm lái xe khi bạn đã uống rượu hoặc sử dụng các chất kích thích khác. Luật lệ rất nghiêm ngặt với việc lái xe dưới tác động của chất cồn.

 • An Toàn Trên Đường:

Dùng Điện Thoại Di Động: Nhiều bang có luật cấm việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe mà không sử dụng thiết bị không dây (hands-free).

Dừng Xe và Bãi Đậu Xe: Luôn dừng xe ở nơi an toàn và hợp lệ. Tuân thủ các quy tắc về bãi đậu xe, tránh đậu xe ở những nơi cấm và tôn trọng các vị trí dành cho người khuyết tật.

Nhớ rằng luật giao thông có thể thay đổi tùy thuộc vào từng bang và thành phố, nên quan trọng nhất là đọc và hiểu rõ luật lệ cụ thể tại địa phương bạn sống. Đồng thời, việc tham gia các khóa học lái xe và ôn tập kiến thức về luật giao thông là rất quan trọng để an toàn khi tham gia giao thông ở Hoa Kỳ.

 
Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây
Trở lên trên