"Mức lương của nhân công tại Los Angeles đủ để bạn có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... trong mơ của bạn, bởi vì thực tế là bạn chỉ có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... tại trong mơ của bạn."

"Mức lương của nhân công tại Los Angeles đủ để bạn có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... trong mơ của bạn, bởi vì thực tế là bạn chỉ có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... tại trong mơ của bạn."

"Mức lương của nhân công tại Los Angeles đủ để bạn có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... trong mơ của bạn, bởi vì thực tế là bạn chỉ có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... tại trong mơ của bạn."

Mức lương ''Sang Chảnh'' của nhân công tại Los Angeles

Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây

Mức lương ''Sang Chảnh'' của nhân công tại Los Angeles

"Mức lương của nhân công tại Los Angeles đủ để bạn có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... trong mơ của bạn, bởi vì thực tế là bạn chỉ có thể trang trải một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng... tại trong mơ của bạn."

Lương của các hãng ở Los Angeles có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và cấp độ công việc. Một số thông tin về mức lương trung bình cho một số ngành công nghiệp phổ biến tại Los Angeles.

 

Ngành công nghệ thông tin

Lương trong ngành công nghệ thông tin ở Los Angeles có thể dao động từ khoảng $60.000 đến hơn $150.000 mỗi năm, phụ thuộc vào vị trí công việc, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Truyền thông và giải trí

 Los Angeles là trung tâm của ngành công nghiệp truyền thông và giải trí. Lương trong lĩnh vực này có thể từ khoảng $40.000 cho vị trí mới vào đến hàng triệu đô la mỗi năm cho các vị trí cấp cao như đạo diễn, nhà sản xuất hoặc diễn viên nổi tiếng.