Làm thêm tại Mỹ cũng có những rủi ro nhất định. Bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc ở những nơi có giấy phép hoạt động hợp pháp và không vi phạm các quy định về lao động và thuế.

Làm thêm tại Mỹ cũng có những rủi ro nhất định. Bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc ở những nơi có giấy phép hoạt động hợp pháp và không vi phạm các quy định về lao động và thuế.

Làm thêm tại Mỹ cũng có những rủi ro nhất định. Bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc ở những nơi có giấy phép hoạt động hợp pháp và không vi phạm các quy định về lao động và thuế.

Việc làm thêm của du học sinh tại Mỹ

Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây

Việc làm thêm của du học sinh tại Mỹ

Làm thêm tại Mỹ cũng có những rủi ro nhất định. Bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc ở những nơi có giấy phép hoạt động hợp pháp và không vi phạm các quy định về lao động và thuế.

Nếu bạn là một du học sinh Việt Nam và muốn tìm hiểu về cách làm thêm tại Mỹ, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình, lợi ích và những lưu ý quan trọng khi làm thêm tại Mỹ.

Để làm thêm tại Mỹ, du học sinh cần phải có một visa làm thêm (F-1 visa). Thông thường, du học sinh được phép làm thêm tối đa 20 giờ một tuần trong kỳ học và tối đa 40 giờ một tuần trong kỳ nghỉ hè hoặc kỳ học giữa năm. Nếu bạn muốn làm thêm nhiều hơn thời gian được phép, bạn cần phải xin phép từ trường và Cơ quan An ninh Nội địa (USCIS).