Thủ tục mở tiệm nail tại các khu vực ở oakland, CA 2023

Thủ tục mở tiệm nail tại các khu vực ở oakland, CA 2023

Thủ tục mở tiệm nail tại các khu vực ở oakland, CA 2023

Thủ tục mở tiệm nail tại các khu vực ở oakland, CA 2023

Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây

Thủ tục mở tiệm nail tại các khu vực ở oakland, CA 2023

Trước khi bỏ vốn đầu tư để kinh doanh tiệm nail tại oakland, CA bạn cần phải nắm bắt các thủ tục pháp lý cần thiết để không gặp hậu quả đáng tiếc trong quá trình mua bán và kinh doanh tiệm

Trước khi bỏ vốn đầu tư để kinh doanh tiệm nail tại oakland, CA bạn cần phải nắm bắt các thủ tục pháp lý cần thiết để không gặp hậu quả đáng tiếc trong quá trình mua bán và kinh doanh tiệm.Sau đây là những thủ tục chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn.

Thứ nhất:  Được sự chấp thuận của chủ đất (landlord)

Được sự chấp nhận của chủ đất là thủ tục đầu tiên trong việc mua bán tiệm nail tại Mỹ và điều này rất quan trọng vì nếu không được sự đồng ý của chủ đất thì người mua lại tiệm nail chỉ có thể kinh doanh trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng và khi hết hợp đồng sẽ buộc phải dời đi nơi khác.

Nhiều chủ mặt bằng tại trung tâm thương mại khắt khe trong việc kiểm tra uy tín của người mua lại tiệm nail. Họ thường xuyên kiểm tra khả năng tài chính của người mua thông qua điểm credit. Tuy nhiên, đối với những người mua ở Việt Nam thì thường không có điểm credit tại Mỹ. Khi đó, chủ mặt bằng trung tâm thương mại sẽ yêu cầu người bán phải đồng chịu trách nhiệm trong hợp đồng thuê mướn mới trong trường hợp người mua mới không có khả năng chi trả.

Thứ hai: Ký kết thỏa thuận mua bán

Ký kết thỏa thuận mua bán là bước ước tiếp theo cũng là quan trọng nhất trong việc mua bán tiệm nail đó là bên mua và bên bán cần phải ký kết với nhau một thỏa thuận mua bán, được gọi là Bill of Sales hay Sale Agreement. Thỏa thuận này phải thể hiện đầy đủ tất cả các điều khoản của một hợp đồng mua bán và việc soạn thảo hợp đồng nên giao cho một văn phòng chuyên môn để đảm bảo được tính hợp pháp cho cả hai bên.

Trước khi thực hiện ký kết mua bán, bên mua cần phải kiểm tra những trách nhiệm pháp lý và những khoản nợ tài chính mà bên bán vẫn còn thực hiện. Việc kiểm tra trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm tài chính rất quan trọng vì nếu sau khi thủ tục mua bán này được hoàn tất, người bán sẽ phải chịu trách nhiệm cho những khoản trách nhiệm như: khoản nợ thuế, nợ lương nhân viên, khoản nợ tài chính, nợ nhà cung cấp, những coupons khuyến mãi phát hành chưa thu hồi,…

Thứ ba: Ký kết thỏa thuận không cạnh tranh

Thông thường việc ký kết thỏa thuận không cạnh tranh sẽ diễn ra cùng một lúc với việc ký kết thỏa thuận mua bán. Trong lĩnh vực đặc thù như kinh doanh tiệm nail tại oakland, CA khách hàng của tiệm phần lớn là cư dân địa phương và họ đã quen với vị trí địa lý và những người thợ trong tiệm này.

Nếu như không ký kết thỏa thuận không cạnh tranh, người bán có thể mở tiệm nail khác ở gần đồng thời kéo khách và thợ về với mình tiêm mình, khi đó sẽ bị bất lợi trong hoạt động kinh doanh. Vì thế, người mua cần nhờ văn phòng chuyên môn soạn thảo thỏa thuận này cùng với các điều khoản để bảo vệ quyền lợi của người mua.

Thứ tư: Người mua cần có tư cách pháp lý tại Mỹ

Tư cách pháp lý tại Mỹ là người mua đang hiện diện trên lãnh thổ Mỹ và được cấp mã số cá nhân. Người mua cần phải có tư cách pháp lý để thực hiện các nghĩa vụ tài chính như kê khai, nộp thuế. Trong tường hợp người mua đang ở Việt Nam thì cần phải thành lập doanh nghiệp tại Mỹ để có thể đứng ra ký kết hợp đồng mua bán và giấy tờ pháp lý liên quan. Người mua có thể uỷ quyền cho một số cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp tại Mỹ để ký kết các hợp đồng mua bán và thực hiện nghĩa vụ tài chính cho mình sau này.

Thứ năm: Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại tiểu bang

Đây là thủ tục cuối cùng trong thủ tục mua bán, người mua phải đăng ký đổi tên trên business license và các giấy tờ khác của tiệm nail tại oakland, CA với bang và thành phố nơi tiệm nail hoạt động. Hai bên sẽ chuyển giao dần các tài khoản điện, nước, truyền hình, điện thoại, mạng xã hội, máy cà thẻ tính tiền và tất cả các thứ khác có trong cửa tiệm.

Để tránh thiệt hại và rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra thì các nhà đầu tư hoặc thợ nail có ý định mua tiệm nail tại oakland, CA kinh doanh nên chú ý làm theo những gợi ý về thủ tục pháp lý trong việc mua bán tiệm nail mà chúng tôi chia sẻ ở trên.

Tìm Việc Làm và Tuyển Dụng Click Tại Đây
Trở lên trên